KRACHTVOER Theater heeft een unieke theatrale formule ontwikkeld. Voorstellingen voor kinderen en ouderen sámen!

Maddy Kok ontwikkelde op basis van haar voorstelling ‘Het Project Vierkant Verliefd’.

Met dit project speelt KRACHTVOER Theater in zorginstellingen voor ouderen. Hierbij nodigen we steeds een klas kinderen uit van een basisschool uit de buurt van de instelling. De bewoners en kinderen kijken samen naar de voorstelling Vierkant verliefd vervolgens organiseert KRACHTVOER Theater een nagesprek en een workshop met verdiepende activiteiten en gesprekken n.a.v. de thema's uit de voorstelling.

Hierdoor wordt het contact tussen de kinderen en ouderen gestimuleerd. De belangrijkste insteek voor de gesprekken en de workshop is Nieuwsgierigheid naar en Begrip voor elkaars belevingswereld

2012-2013: Stichting Vitalis Eindhoven (10 voorstellingen plus workshop)
2013-1014: Stichting Elisabeth Breda (5 voorstellingen plus workshop met vervolg-gesprekken voor structureel contact tussen school en instelling)

2014-2015: KRACHTVOER Theater is in gesprek met organisaties
in Den-Bosch, Waalwijk, en Heusden (50 voorstellingen plus workshop, plus vervolg-gesprekken).